Podstawowe

zasady bezpieczeństwa

Poniżej znajdziesz listę rzeczy,

o które Unum nigdy Cię nie poprosi

1

Unum nigdy nie prosi o podanie, bądź zmianę hasła do logowania czy zmianę danych osobowych. Jeśli otrzymasz tego typu wiadomość drogą elektroniczną lub listownie prosimy nie odpowiadaj na nią i poinformuj nas o tym zdarzeniu.

2

Pracownik Unum nigdy nie prosi o podanie loginu i hasła do serwisów internetowych Unum.

3

Zanim podasz dane do logowania (hasło, PIN) do serwisów internetowych Unum sprawdź czy komunikacja ze stroną, na której się znajdujesz jest szyfrowana (poszukaj symbolu zamkniętej kłódki na pasku adresu). Nie lekceważ komunikatów przeglądarki o błędnym bądź nieaktualnym certyfikacie.

Do logowania do serwisów internetowych Unum używaj tylko zaufanych urządzeń.

4

5

6

Nie otwieraj załączników oraz nie klikaj w odnośniki umieszczone we wiadomościach e-mail i SMS, jeśli nie masz pewności, że pochodzą z bezpiecznego i zaufanego źródła.

W pierwszej kolejności kontaktuje się z Tobą opiekun polisy.

Co robimy aby zapewnić bezpieczeństwo

Regularnie przeprowadzamy wewnętrzne i zewnętrzne audyty bezpieczeństwa oraz korzystamy z usług firm specjalizujących się w cyber-bezpieczeństwie.

Stale monitorujemy nasze serwisy oraz aktualizujemy je.

Blokujemy dostęp do serwisów Unum w momencie kilkukrotnego podania błędnych danych logowania.

Automatycznie wylogowujemy użytkowników naszych serwisów po określonym czasie bezczynności.

Zawsze tam gdzie dochodzi do wymiany poufnych informacji stosujemy szyfrowanie komunikacji.

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa stosujemy wiele innych rozwiązań zgodnych z międzynarodową normą ISO 27001.

Skontaktuj się z nami jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa. W zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej znajdziesz informację jak się z nami skontaktować.

Unum Życie w liczbach

ponad 21 lat historii

do 2018 roku pod nazwą Pramerica Życie TUiR SA

klientów objętych
ochroną

ponad 260 tysięcy

122,8 mln PLN

wypłaconych klientom
świadczeń w 2020 r.

Więcej o Unum

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000,00 zł w całości opłacony.