Podstawowe

zasady bezpieczeństwa

Drodzy Klienci,


prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w sytuacji, gdy ktoś dzwoni do Państwa i prosi o dane osobowe, powołując się na towarzystwo ubezpieczeń lub inną zaufaną instytucję.

UWAGA!

Ostrzegamy przed oszustami

Icon

Zachowaj szczególną ostrożność w sytuacji, kiedy odbierzesz telefon od nieznanej Ci osoby chcącej porozmawiać o Twoim ubezpieczeniu. Oszuści często podszywają się pod pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, agentów ubezpieczeniowych współpracujących z ubezpieczycielami, przedstawicieli instytucji publicznych lub firm rzekomo z nimi współpracujących.


Pamiętaj, że organ nadzoru (np. Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) nigdy nie dzwoni do klientów zakładów ubezpieczeń czy banków ani nie zleca takich rozmów.

Icon

Dzwoniący oszust często nie posiada żadnych danych osoby, do której dzwoni; zdarza się, że numer wybiera losowo. Oszust prowadzi rozmowę w taki sposób, by rozmówca sam podał istotne szczegóły, takie jak nazwa firmy ubezpieczeniowej czy rodzaj posiadanego ubezpieczenia.


To próba wyłudzenia jak największej ilości danych o kliencie. Potem często po umówieniu spotkania, zaoferuje sprzedaż usług finansowych oferowanych przez inny podmiot.

Jak działają oszuści? Najczęstsze powody kontaktu ze strony oszusta:


 • weryfikacja lub „serwisowanie” umowy ubezpieczenia, by obniżyć jej koszty,
 • konieczność podpisania aneksu do ubezpieczenia,
 • dopłata do składki z powodu wzrostu kosztów ubezpieczenia,
 • wypłata świadczenia, zwrot składki lub bonifikata,
 • możliwość zawarcia nowej, korzystniejszej polisy (poprzez rozwiązanie obecnej umowy ubezpieczenia).

Co robić w takiej sytaucji?

 • nie podawaj swoich danych osobowych, w tym informacji o posiadanych umowach ubezpieczenia,
 • zapytaj jakie towarzystwo lub instytucję reprezentuje dana osoba,
 • zapytaj o imię i nazwisko osoby dzwoniącej,
 • bez zbędnej zwłoki przerwij rozmowę,
 • zgłoś incydent na infolinii Unum 800 33 55 33 lub +48 22 329 30 99.

Zachowaj szczególną ostrożność:

Jeśli pojrzewasz, że dany telefon jest próbą oszustwa lub usiłowaniem wyłudzenia danych, możesz:


https://uodo.gov.pl/p/kontakt

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000

 • zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • zgłosić sprawę do wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej Policji do walki z cyberprzestępczością

kontakt.cbzc@cbzc.policja.gov.pl


Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Instytucje te ostrzegają przed kontaktami telefonicznymi realizowanymi przez osoby, które podszywają się pod pracowników instytucji finansowych lub powołują się na współpracę z nimi w celu wyłudzenia danych lub nakłonienia właścicieli polis do ich rozwiązania za opłatą.


Można je znaleźć pod linkami:Ostrzeżenie przed oszustami powołującymi się na KNF lub UKNF
Uwaga na oszustów żerujących na koronawirusie - ostrzeżenie Prezesa UOKiK
Konsumencie, uważaj - podszywanie się pod pracowników UOKiK
Uwaga! Oszuści podszywają się pod UODO

Jak w Unum dbamy Twoje dane?

Regularnie przeprowadzamy wewnętrzne i zewnętrzne audyty bezpieczeństwa oraz korzystamy z usług firm specjalizujących się w cyber-bezpieczeństwie.

Icon

Stale monitorujemy nasze serwisy oraz aktualizujemy je.

Icon

Blokujemy dostęp do serwisów Unum w momencie kilkukrotnego podania błędnych danych logowania.

Icon

Automatycznie wylogowujemy użytkowników naszych serwisów po określonym czasie bezczynności.

Icon

Zawsze tam gdzie dochodzi do wymiany poufnych informacji stosujemy szyfrowanie komunikacji.

Icon

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa stosujemy wiele innych rozwiązań zgodnych z międzynarodową normą ISO 27001.

Icon

Skontaktuj się z nami jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa. W zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej znajdziesz informację jak się z nami skontaktować.

Icon

Poniżej znajdziesz listę rzeczy,

o które Unum nigdy Cię nie poprosi

1

Unum nigdy nie prosi o podanie, bądź zmianę hasła do logowania czy zmianę danych osobowych. Jeśli otrzymasz tego typu wiadomość drogą elektroniczną lub listownie prosimy nie odpowiadaj na nią i poinformuj nas o tym zdarzeniu.

2

Pracownik Unum nigdy nie prosi o podanie loginu i hasła do serwisów internetowych Unum.

3

Zanim podasz dane do logowania (hasło, PIN) do serwisów internetowych Unum sprawdź czy komunikacja ze stroną, na której się znajdujesz jest szyfrowana (poszukaj symbolu zamkniętej kłódki na pasku adresu). Nie lekceważ komunikatów przeglądarki o błędnym bądź nieaktualnym certyfikacie.

Do logowania do serwisów internetowych Unum używaj tylko zaufanych urządzeń.

4

5

6

Nie otwieraj załączników oraz nie klikaj w odnośniki umieszczone we wiadomościach e-mail i SMS, jeśli nie masz pewności, że pochodzą z bezpiecznego i zaufanego źródła.

W pierwszej kolejności kontaktuje się z Tobą opiekun polisy.

Unum Życie w liczbach

do 2018 roku pod nazwą Pramerica Życie TUiR SA

25 lat historii

ponad 430 tysięcy

klientów objętych ochroną

219 mln PLN

wypłaconych klientom świadczeń w 2023 r.

Więcej o Unum

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000,00 zł w całości opłacony.